10 апреля 1943 г. ГАКО. Ф. Р-3605. Оп. 1. Д. 252а. Л. 305